Đất vườn và đất trồng cây lâu năm khác nhau thế nào?

Gia đình ông Cù Ngọc Thiện (Bắc Kạn) có 622m2 đất đã được cấp sổ đỏ ngày 19/5/2004, gồm 50m2 đất ở, thời gian lâu dài; 100m2 đất vườn, thời gian lâu dài; 472m2 đất trồng cây lâu năm. Nay, ông Thiên muốn chuyển 200m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở ở cùng 1 khuôn viên và có nhà ở cùng trên mảnh đất.

UBND thành phố đã đồng ý cho gia đình ông Thiện chuyển sang đất ở. Ông hỏi, đất vườn và đất trồng cây lâu năm trên sổ đỏ của ông khác nhau thế nào (nguồn gốc ban đầu là chia ra từ cùng 1 mảnh đất có toàn bộ là đất vườn và thời gian là lâu dài)?

Tính chi phí chuyển đổi từ 200m2 đất: 100m2 đất vườn, 100m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở như thế nào? (gia đình ông là hộ dân tộc thiểu số ở miền núi).

Bất động sản Ninh Thuận

Ảnh minh họa. nguồn internet.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cù Ngọc Thiện được cấp ngày 19/5/2004, thời điểm đó pháp luật đất đai chưa có định nghĩa cụ thể về đất vườn, ao.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn lập biểu kèm theo Quyết định số 507/1999/QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 của Tổng cục Địa chính ban hành hệ thống biểu thống biểu mẫu thống kê diện tích đất đai sử dụng thống nhất trong cả nước, trong đó có quy định:

Đất vườn tạp: Là diện tích đất vườn gắn liền với đất ở thuộc khuôn viên của mỗi hộ gia đình trong các khu dân cư trồng xen kẽ giữa các loại cây hàng năm với cây lâu năm hoặc giữa các cây lâu năm mà không thể tách riêng để tính diện tích cho từng loại.

Đất trồng cây lâu năm: Là diện tích đất chuyên trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lâu năm khác kể cả trong và ngoài khu dân cư, có thời gian sinh trưởng trên một năm mới được thu hoạch sản phẩm và đất vườn ươm cây giống nông nghiệp lâu năm. Tạm quy ước đất trồng chuối, dứa (thơm), nho, thanh long cũng thống kê ở chỉ tiêu này.

Đồng thời tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính ngày 30/11/2001 hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Mục đích sử dụng đất và ký hiệu quy ước (hướng dẫn ghi trong Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có loại đất làm vườn (Vườn) và đất trồng cây lâu năm (LN) thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Như vậy sự khác nhau chủ yếu giữa đất vườn và đất trồng cây lâu năm là: Thửa đất được xác định là đất vườn phải gắn liền với đất ở thuộc khuôn viên của mỗi hộ gia đình trong khu dân cư.

Việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

 

( Nguồn Chinhphu.vn )