Viết giấy ủy quyền cho vợ, có cần công chứng?

Tôi xin hỏi chồng muốn ủy quyền cho vợ về bất động sản thì cần những giấy tờ thủ tục như thế nào? (Văn Phong)

Giấy uỷ quyền được thực hiện tại văn phòng công chức hay tại uỷ ban nơi cư trú?

Luật sư trả lời