Đề xuất bỏ quy định nộp 2% phí bảo trì trực tiếp cho chủ đầu tư

Bộ Xây dựng cho rằng cần bỏ quy định nộp 2% phí bảo trì trực tiếp cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải mở riêng một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (Nghị định 99) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà ở. Trong đó có sửa đổi quy định về việc nộp phí bảo trì tòa nhà.

thị trường bất động sản
Bộ Xây dựng vừa đề xuất sửa đổi quy định về 2% phí bảo trì nhà chung cư

Theo Bộ Xây dựng, khoản 2 điều 36 Nghị định 99 quy định, có 2 hình thức nộp phí bảo trì mà người mua nhà có thể lựa chọn. Hình thức thứ nhất là nộp trực tiếp vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng mua bán. Hình thức thứ 2 là nộp cho chủ đầu tư để chủ đầu tư chuyển vào tài khoản kinh phí bảo trì. Việc quy định 2 hình thức như trên khiến nhiều chủ đầu tư tự ý sử dụng khoản phí này trước khi bàn giao cho ban quản trị, gây khó khăn trong công tác quyết toán, thu hồi kinh phí để bàn giao cho ban quản trị, làm tăng các vụ tranh chấp. Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng cần bỏ quy định nộp 2% phí bảo trì trực tiếp cho chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định về 2% phí bảo trì nhà chung cư như sau:

Thứ nhất, người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại điều 108 của luật Nhà ở; khoản kinh phí này được tính trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này). Chủ đầu tư phải mở một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua, chủ đầu tư nộp theo quy định.

Thứ hai, chủ đầu tư phải ghi thống nhất tài khoản nhận phí bảo trì đã mở theo quy định tại khoản 1 điều này trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư ký với khách hàng (gồm số tài khoản, tên tài khoản và tên tổ chức tín chức tín dụng nơi mở tài khoản này); người mua, thuê mua trước khi nhận bàn giao nhà ở phải nộp 2% kinh phí bảo trì theo quy định vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng này; nếu chủ đầu tư không thu kinh phí này mà vẫn bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư cho người mua, thuê mua, thì chủ đầu tư phải nộp khoản kinh phí 2% này.

 

( Theo Khánh Trang – Thanhnienviet )